Storitve

 

Cena hujšanja

Moški hujšajo po naši metodi 10 do 12 kg, ženske pa 8 do 10 kg mesečno.

V času hujšanja je potreb-no prihajati enkrat tedensko v naš Medicinski center v Ljubljani. Cena vsakega obiska je 40 do 50 EUR. 

Image by i yunmai

Hujšanje in telesna aktivnost

Pretirana telesna aktivnost je 

zdravju škodljiva, pri netreni-ranih in bolnikih pa nevarna.

Kadar želite sami zmanjšati svojo telesno težo, priporočamo redne obroke, pravilno sestavljeno in kvalitetno prehrano brez sladkorja, sladkarij, kaloričnih pijač ter vsakodnevno najmanj pol ure trajajočo telesno aktivnost (primerno starosti, kondiciji in zdravju posameznika).

Quick Jog

Hujšanje bolnikov

Nobena bolezen ni kontra indikacija za hujšanje z ustreznim zdravstvenim vode-njem. Pri vseh boleznih pa pravilno zmanjšanje preko-merne telesne teže zmanjša težave. 

Zaradi izboljšanja bolezni v času hujšanja pogosto zmanjšamo ali trajno ukinemo odmerke zdravil.

Doctor and Patient

Hujšanje s postom

Hujšanje s postom je zdravju škodljivo in neuspešno. Postenje povečuje apetit in povzroča še hitrejše rejenje po končanem postu.

Image by i yunmai